Pravidla pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

při hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude škola postupovat dle pravidel, které určuje vyhláška č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020.

Hodnocení žáků bude vycházet:


a) z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (do 10. března 2020)

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud mají pro takové vzdělávání podmínky

c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy nemají povinnost řádně docházet do školy

d) podpůrně z hodnocení výsledků za 1. pololetí školního roku 2019/2020


Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)