INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v souvislosti s vydáním doporučeného manuálu MŠMT ke Covid-19, který slouží jako pomůcka při organizaci vzdělávání a provozu škol či školských zařízení, bude zahájení školního roku 2020/2021 na ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc, příspěvkové organizaci za dodržování zvýšených hygienických pravidel probíhat takto:

 

  • nový školní rok bude zahájen v úterý dne 1. září 2020 v 8:00 v jednotlivých třídách
  • výuka bude v tento den ukončena max. v 9:00
  • od dětí a žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti
  • do odvolání se od žáků nevyžaduje nošení roušek

 

  • prvňáčci se setkají se svou novou paní učitelkou v 8:00 před budovou školy a společně se svými rodiči odejdou do třídy, kde budou slavnostně přivítáni vedením školy a zástupcem obce
  • v souvislosti s dodržováním zvýšených hygienických pravidel bude rovněž omezen i pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob v budově školy
  • od 2. 9. platí pro zákonné zástupce zákaz vstupu do budovy školy, výjimkou je předem domluvená schůzka po telefonu či mailu s třídním učitelem nebo vedením školy

 


Zvýšená pozornost bude věnována pravidelnému dodržování hygienických pravidel tak, aby se zamezilo šíření nákazy. Žáci budou na začátku školního roku o předem stanovených hygienických a protiepidemiologických pravidlech informováni prostřednictvím svých třídních učitelů.

Škola zajistí vzdělávání žáků v návaznosti na minulý školní rok, s ohledem na nerovnosti ve znalostech a dovednostech žáků tak, aby došlo k plynulému a pozvolnému přechodu na nové znalosti a dovednosti, s přihlédnutím k bezproblémové adaptaci žáků na školní prostředí.


Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)