INFORMACE K VÝUCE A PROVOZU ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

dle nejnovějších pokynů a v závislosti na organizaci školy bude výuka na naší škole od 30. 11. 2020 probíhat takto:

1. stupeň ZŠ


prezenční výuka všech ročníků

2. stupeň ZŠ

9. ročník - prezenční výuka

6., 7., a 8. ročník - zavedena tzv. rotační výuka dle následujícího harmonogramu:


30. 11. - 4. 12. - 6. a 7. ročník prezenční výuka; 8. ročník distanční výuka

7. 12. - 11. 12. - 6. a 7. ročník distanční výuka; 8. ročník prezenční výuka

14. 12. - 18. 12. - 6. a 7. ročník prezenční výuka; 8. ročník distanční výuka

21. 12 a 22. 12. - 6. a 7. ročník distanční výuka; 8. ročník prezenční výuka


Výuka na 1. stupni ZŠ bude probíhat dle klasického rozvrhu hodin, platného od 1. 9. 2020.

Výuka na 2. stupni ZŠ bude probíhat dle upraveného rozvrhu hodin, který žáci obdrží mailem od třídního učitele.

Výuka Tv bude probíhat formou pobytu venku, v rámci Hv nebude probíhat zpěv.

Po celou dobu pobytu ve škole budou vyžadována zvýšená hygienická opatření včetně nošení roušek i během výuky a dále bude zajištěno dostatečné a časté větrání.


Školní družina

Družina bude z důvodu zachování homogenity jedné skupiny nadále poskytována pouze pro žáky 1. ročníku.

Školní stravování

Všichni žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, budou mít možnost se za zvýšených hygienických opatření odstravovat ve školní jídelně.

Źáci, kteří se budou účastnit distanční výuky, budou mít nadále možnost odebírat oběd do jídlonosičů.


Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)