Vánoční jarmark a vystoupení 2018

V sobotu 1. 12. 2018 v Luké úspěšně proběhlo Rozsvícení vánočního stromu, jehož součástí byl jarmark, kde svou možnost prezentace využila i ZŠ Luká. S úctou děkujeme všem maminkám, které společně se svými dětmi zhotovily krásné výrobky a věnovaly je škole právě pro tuto příležitost. Výtěžek z prodeje putuje do finančních prostředků SRPŠ.

Většina výrobků byla prodána už v sobotu, zbývající část pak v neděli, v rámci představení, které vzniklo na základě spolupráce ZUŠ Konice s naší školou. V něm se představil pásmem koled smyčcový soubor Colorstrings p. uč. Jitky Kaprálové Šeluďkové ( ZUŠ Konice) a taneční kroužek (ZŠ Luká) v muzikálu Červená Karkulka, provázeném hudbou kvarteta ve složení dvoje housle, kytara a kontrabas (Jitka Kaprálová Šeluďková, Pavla Múdra, Miloslav Müller, Radek Kaprál). Obrovskou zásluhu na hudebním aranžmá muzikálu má p. uč. Kaprálová Šeluďková, zpěv účinkujících vedla p. uč. Dana Sedlářová. Dle ohlasu diváků soudíme, že obě části vystoupení byly pro diváky uměleckým zážitkem.

Děkujeme p. Vysloužilové, p. Tylové a p. Cholinské za obětavou pomoc s organizací i realizací prodeje výrobků na jarmarku a p. Kábrtové za výborné perníčky, jimiž odměnila děti za krásné vystoupení. Poděkování patří také všem divákům, kteří se nenechali odradit mrazivým počasím a přišli nás podpořit, případně i přispěli dobrovolným vstupným do pokladny SRPŠ. Věříme, že nemáte pocit promarněného času a my jsme tak přispěli svým dílem k adventnímu míru a pokoji.

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)