Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 proběhne na naší škole v úterý 9. dubna 2019 od 13,00 hodin do 16,30 hodin. Zapsány budou děti, které dovrší do 31. srpna 2019 věk 6 let a rovněž děti s odkladem povinné školní docházky z minulého roku.

Děti, kterým byl pro školní rok 2018/2019 udělen odklad povinné školní docházky o 1 rok, musí požádat o přijetí k základnímu vzdělávání znovu. (Není ovšem nutné dostavit se k zápisu, stačí pouze doručit žádost o přijetí.)

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce
  3. Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení ZDE)

Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu a to nejlépe v období před zápisem.

Doklady nutné k odkladu povinné školní docházky:

  1. Vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE)
  2. Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  3. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)