Pravidla pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

při hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude škola postupovat dle pravidel, které určuje vyhláška č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020.

Informace k přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ

Vážení žáci a zákonní zástupci,

MŠMT se svým opatřením ze dne 25. 5. 2020 vyjadřuje i k možnosti nástupu žáků 2. stupně do škol, která se zejména týká možnosti realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit.

Oznámení o vzdělávacích aktivitách žáků 1. stupně ZŠ

Vážení zákonní zástupci a žáci,

dne 18. 5. 2020 byl ukončen příjem žádostí o zařazení žáků 1. stupně do vzdělávacích skupin. Škola vyhověla všem žádostem, které byly v tomto termínu doručeny.

Vzdělávací aktivity pro žáky 1.stupně od 25. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou moci od 25. května 2020 docházet do školy žáci 1. stupně základní školy.


Tato docházka je ze strany žáků dobrovolná.

Informace týkající se přípravy žáků k přijímacím zkouškám na střední školy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Tato účast je ze strany žáků dobrovolná. 

Mimořádné opatření: Uzavření základní školy

Dle nařízení Bezpečnostní rady státu se s účinností od středy 11. 3. 2020 do odvolání z důvodu zabránění masivního šíření koronaviru zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách. Z těchto důvodů bude naše ZŠ uzavřena. Doporučujeme, aby žáci zůstávali doma, neúčastnili se žádných akcí a nenavštěvovali zbytečně prostory s vyšším počtem osob (hromadná doprava, obchody atp.) a neshromažďovali se.

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny

V souladu s ustanovením §8odst.2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem oznamuji, že:
od 27. 1. do 30. 1. 2020 (organizační důvody) a dále od 3. 2. do 7. 2. 2020 (jarní prázdniny) je přerušena činnost školní družiny.
Činnost bude obnovena 10. 2. 2020.

Změna návštěvy kina CineStar Olomouc

Vzhledem k velké nemocnosti žáků dochází ke změně termínu návštěvy kina CineStar Olomouc.
Nový termín je stanoven na čtvrtek 27. 2. 2020.
Spuštění nových webových stránek

Spuštění nových webových stránek

Dne 21. 1. 2020 byly spuštěny nové webové stránky, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány.
Děkujeme za pochopení.


Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

Ohlédnutí za prvním školním dnem

Ohlédnutí za prvním školním dnem

Vítejte v první třídě milé děti!

Prázdninové dny jsou u konce a děti se vracejí zpět do svých tříd, aby po celý školní rok sbíraly nové poznatky a zkušenosti. Ti nejmenší jdou do školy poprvé.